Wat zijn de kansen?

Door investeringen in tijd, geld en kennis van regionale partners in één economisch systeem te vatten, maken we gebruik van het multiplier-effect. De hele regio heeft hier baat bij. Samen zijn we de 10e stad in Nederland.

Voordelen voor Ondernemers

 • Goed opgeleid nieuw personeel
 • Bijscholing huidig personeel
 • Verlaging opleidingskosten
 • Spin-off door partnering met collega’s gemeenten en (hoger) onderwijs
 • Stimulerend ondernemersklimaat met oog voor bereikbaarheid en ruimtelijke ordening
 • Bijdrage aan MVO
 • Een stevig ondernemersnetwerk waarbij andere gezamenlijke initiatieven ontstaan zoals bv een gezamenlijke flexibele schil


Voordelen voor het Onderwijs

 • Aansluiten van onderwijsaanbod op de vraag
 • Voorkomen onnodig schooluitval
 • Aantrekkelijk zijn voor studenten en ouders
 • Mogelijkheden voor het opleiden van nieuwe docenten
 • Werving van studenten door ondernemers


Voordelen voor de Overheid & maatschappelijke instellingen

 • Zorg voor haar jeugd, voorkomen jeugdwerkloosheid
 • Stimuleren (economische) ontwikkeling van de regio
 • Voorkomen onnodig schooluitval incl. de sociale en economische gevolgen

 

logo-Riverboard

Het kan beter samen