Strategie

Een initiërend platform zijn voor samenwerking tussen
bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties.

Doel: de potentie van de Waterweggemeenten Maasluis, Vlaardingen en Schiedam
te combineren tot één economisch en maatschappelijk sterke regio.

Met behoud van gemeentelijke eigenheid, maar ontdaan van dubbelingen. Aanhakend bij de toegevoegde waarde van de metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Door gezamenlijke kennis en kunde te bundelen in vernieuwend denken en praktische voorstellen. Niet door voor de voeten te lopen, maar als oprechte stimulans.

Om samen de kansen te verzilveren. Dat is wat de Riverboard wil. Als regio-ontwikkelaars de verbinder zijn naar beter.

 

Wat is de strategie van de Riverboard?

Een dubbelslag realiseren die ook wel ‘de borrowed size strategie’ wordt genoemd. Enerzijds De agglomeratienadelen omzetten in agglomeratievoordelen en de agglomeratiekracht van de Waterwegregio omzetten in sociaal, maatschappelijk en economisch ontwikkelvermogen. Kortom: werken, denken en leren als één stad.

En daarnaast de toegevoegde waarde van de metropoolregio Rotterdam Den Haag maximaal benutten. Via een integraal ontwikkelingsconcept dat bedrijfsleven, inwoners, maatschappelijke instellingen, zorg, onderwijs en de overheid samenbrengt in scheppend vermogen.

Door bestaande initiatieven te bundelen en te versterken, door nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Waarmee we samen een plek creëren met aantrekkingskracht op ondernemers, beleving voor inwoners, aantrekkelijkheid voor bezoekers en een voorzieningenniveau dat de term ‘voortreffelijk’ verdient.

Een community die met inhoudelijke kennis & kunde de visie en marsroute naar toekomst van onze regio uitzet.

Kansen verzilveren in de regio Maassluis, Schiedam en Vlaardingen

Lees meer over de focuspunten én help mee de kansen in de Waterwegregio te verzilveren.
 

logo-Riverboard

Het kan beter samen