Wie zijn wij?

Mensen uit het bedrijfsleven, de overheid, het onderwijs en maatschappelijke instellingen die die zich samen inzetten voor welvaart en welzijn. In onze regio en tussen sectoren:

  • Kansen verzilveren voor Maassluis, Vlaardingen en Schiedam
  • Elkaars kracht en kennis gebruiken voor sociale, maatschappelijke en economische verbeteringen
  • Onze ligging in de metropoolregio Rotterdam Den Haag maximaal benutten

Een bundeling van ondernemende daadkracht, bestuurlijke ambitie, onderwijsvisie en maatschappelijk initiatief. Tegen fragmentatie. Werkend, denkend en delend als één. Samen bouwen aan een regio die meer is dan de som der delen. Aantrekkelijk voor burgers, dynamisch voor ondernemers, bijzonder voor bezoekers. Bruisend en in balans. Met de Riverboard als verbinder naar beter.

logo-Riverboard

Het kan beter samen