Thema Leven Lang Ontwikkelen

Thema Leven Lang Ontwikkelen

Er is sprake van een mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

Een uitzendbureau dat aangeeft dat binnen 10 jaar 70% van alle door hen bemiddelde functies zijn verdwenen en vervangen door andersoortig werk met andersoortige eisen. MBK-bedrijven die inmiddels bij het aannemen van mensen naast kennis vooral vaardigheden eisen als ‘kunnen samenwerken’, ‘plannen & finishen’, ‘verantwoordelijkheid nemen & dragen’ en ‘flexibel zijn’. Daarnaast blijkt één op de vijf bedrijven in Zuid-Holland onvoldoende gekwalificeerd personeel te kunnen vinden, en dreigt daarmee economisch gezien niet te kunnen groeien. Terwijl er veel onbenut arbeidspotentieel is in Zuid-Holland, zowel niet werkende mensen als deeltijdwerkers.

De mismatch wordt alleen maar groter, als we daar niets aan doen. Dus zijn er initiatieven als het Human Capital Akkoord, waarbinnen is afgesproken dat Zuid-Hollandse werkgevers, onderwijsinstellingen en overheden koploper worden op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen. 

Ook binnen de Waterwegregio liggen op dit vlak uitdagingen te wachten. Zoals de problemen van de regionale zorg om voldoende gekwalificeerde mensen te vinden. De vraag naar mensen als we als regio willen inzetten op het aantrekken van bedrijven in de (duurzame en innovatieve) maakindustrie. En het oplossen van de sociaaleconomische problemen die de Waterwegregio vergelijkbaar maakt met Rotterdam Zuid.

Hoe ziet zo iets eruit?

Een Leven Lang Ontwikkelen speelt bij al deze uitdagingen een grote rol. Maar hoe ziet zoiets eruit? Hoe moet het onderwijs hierop inspelen? Wat voor effect heeft dit op leren en ontwikkelen in de verschillende leeftijdscategorieën? Wanneer houdt de verantwoordelijkheid van het professioneel onderwijs op en begint die van werkgevers? En hoe zit het met de eigen verantwoordelijkheid van ouders/leerlingen/werknemers? Willen we alle inwoners van de regio Maasluis, Vlaardingen en Schiedam gelijke kansen geven op een goede toekomst, dan zullen we deze vragen van een antwoord moeten voorzien.

Tafel Leven Lang Ontwikkelen

In deze Tafel worden ondernemers, onderwijspartijen, gemeenten en maatschappelijke instellingen bij elkaar gebracht om gezamenlijk een plan te maken voor ‘levenslang ontwikkelen aan de Waterweg’. Als leerling, als medewerker én als oud-medewerker: van baby tot bejaarde. Denk hierbij aan:

  • vakmensen die worden ingezet om leerlingen daadwerkelijk de techniek te leren.
  • En docenten die ingezet worden om medewerkers breed inzetbaar te houden.
  • Maar ook aan Flexpools voor ondernemers.

Daarnaast is de Riverboard voor de korte termijn bezig met een inventarisatie om SLIM-regelingen (Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in Mkb-ondernemingen, die werknemers in bedrijven stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk) gezamenlijk of individueel uit te zetten.

Oproep van de Riverboard:

Vind jij ook dat onderwijs & ondernemers van de Waterweg gezamenlijk zorg moeten dragen voor de ontwikkeling van leerlingen en medewerkers?

Zie je kansen, heb je ideeën en zin om samen met anderen te werken aan het oplossen van de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en anderzijds het optimaliseren van het onderwijs binnen de regio? Meld je dan aan voor de Thema-tafel Leven Lang Ontwikkelen. En creëer samen een verschil met grote gevolgen voor heel veel mensen in de Waterwegregio.

Oproep van de Riverboard:

logo-Riverboard

Het kan beter samen