Wilt u ook meewerken aan een sterkere regio?

Core Values

De Riverboard is een beweging om ondernemers, overheden, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties met elkaar te verbinden. Dit vanuit de overtuiging dat wanneer partijen met elkaar delen welke initiatieven zij ontplooien, dit samenwerking aanmoedigt en op termijn leidt tot een gedeelde visie op de toekomst en daarmee een snellere en efficiëntere groei van de welvaart in de regio. Een moderne versie van het oude dorpsplein waar iedereen elkaar spreekt en kent.

Iedereen kan ambassadeur worden van de Riverboard om dit gedachtengoed te verspreiden. Daarmee zijn partijen laagdrempelig aangehaakt op wat er in de regio speelt.

En compacte groep van kartrekkers bewaakt het functioneren van de Riverboard en stuurt de processen aan die nodig zijn om thema’s te agenderen en de experts op die onderwerpen onder de ambassadeurs te mobiliseren in een expert team.

Een goed functionerende Riverboard leidt tot een snellere uitwisseling van kennis en verbinding van (bestaande) initiatieven en zal tot efficiëntere welvaartsgroei in de regio leiden.

Werkwijze

De Riverboard organiseert dat periodiek ambassadeurs bevraagd worden naar hun activiteiten, vraagstukken en toekomstvisie.

services-tabs-139154408

Uit de verzamelde informatie worden trends gedestilleerd en kansen om te versnellen geïdentificeerd.

services-tabs-139154408

Trends worden teruggekoppeld aan de ambassadeurs en kansrijke thema’s geagendeerd

services-tabs-139154408

Belanghebbenden bij en experts op geagendeerde onderwerpen worden aangejaagd om waar mogelijk projecten gecoördineerder te organiseren, een visie en strategie voor de toekomst te formuleren en deze te realiseren.

services-tabs-139154408

Partners

De Riverboard kan niet effectief opereren zonde haar partners. Al onze partners treft u binnenkort aan. Deze lijst zal sterk gaan groeien de komende maanden. Graag nodigen wij u ook als partner, zodat wij onze slagkracht kunnen verbeteren. Meld u ana via het contactformulier aub.

Wordt u ook onze ambassadeur?

De Riverboard leidt tot een snellere uitwisseling van kennis en verbinding van (bestaande) initiatieven, wat tot efficiëntere welvaartsgroei in de regio zal leiden.