Wilt u ook meewerken aan een sterkere regio?

Het eerste initiatief dat De Riverboard ter hand heeft genomen  is het meedenken en bijdragen aan een goede positie en toekomst van de maakindustrie.

Alle wetenschappelijke rapporten wijzen erop hoe groot het belang van deze tak van onze industrie is, en zeker ook voor ons gebied. De kleinere (maak)bedrijven vormen al sinds mensenheugenis de kraamkamer van onze economie. In het “geweld” van de grote (en soms lastig te volgen) aandacht voor innovatie, digitalisering, robotica,etc., is het van het grootste belang dat deze belangrijke poot van onze economie op praktische en deskundige wijze wordt ondersteund.

Enerzijds wordt de maker geconfronteerd met de problemen van alledag, op het gebied van het aanbod van medewerkers, vestigingsmogelijkheden, bereikbaarheid, levertijden, etc.; met name de grote  krapte op de arbeidsmarkt en de slechte aansluiting van opleiding naar praktijkkennis is het gesprek van de dag.Anderzijds ontkomt zij er niet aan om fors te investeren (in tijd en geld) om zich te verdiepen en klaar te maken voor de toekomst met alle nieuwe technieken. Duivelse dilemma’s, zeker nu de economie aantrekt.Op onderwijsgebied wordt er al langere tijd gewerkt aan betere afstemming, echter nog met te beperkt effect. Dit zal op de kortst mogelijke termijn toch opgelost moeten worden, om de economische afremming, die nu al merkbaar en meetbaar is, te stoppen.

Aan de technische toekomst wordt gewerkt en/of op gestudeerd door diverse instanties, zoals TNO, Platform 31, locale overheden……., echter grotendeels los van elkaar.Het bereiken (en overtuigen) van de ondernemers is hierin een grote uitdaging; het grote aanbod kan verwarrend werken en daarmee afstoten.

De Riverboard wil vanuit contact met én onderzoek bij de bedrijven de praktische marsroute bepalen. Zij wil daarbij een helder overzicht geven wat er aan mogelijkheden geboden wordt qua begeleiding e.d. vanuit diverse instanties. Uitwisseling van kennis én verbinden van bestaande initiatieven zal tot grotere snelheid en efficientie moeten leiden.

Wilt u meedenken in dit interessante proces ? Meldt u dan aan op deze site. Wij zullen u dan zo spoedig mogelijk contacten !

Al geruime tijd staat duurzaamheid hoog op de agenda van de Gemeenten en de bedrijven. Maar we zijn er nog niet : de opgaven op het gebied van duurzaamheid zullen de komende tijd echteralleen nog maar groter worden.Dit niet alleen door een maatschappelijke ontwikkeling, maar ook door de verplichtingen die de overheid gaat opleggen aan de bedrijven en eigen instellingen. De initiatieven rond duurzaamheid springen (daarom) als paddestoelen uit de grond, waardoor de versnippering groot is. In 2 maanden tijd bereikten ons als Riverboard maar liefst 8 initiatieven in de Schiedamse Havens . 8 initiatieven die allemaal gebeuren of gaan gebeuren – naast elkaar- wanneer De Riverboard dit niet als platform gaat kanaliseren en structureren.

U kunt zich voorstellen hoeveel initiatieven er dan naast deze 8 nog Schiedam-breed, in Vlaardingen en in Maassluis lopen of binnenkort gaan lopen. Wat er verder bij andere ondernemersverenigingen én op andere industrieterreinen (al) loopt, weten wij (nog) niet. Wat er in de andere steden (Vlaardingen en Maassluis) loopt en gaat lopen, weten wij eveneens (grotendeels) niet.

Met De Riverboard voorkomen we dus verspilling in geld, effectiviteit en tijd én creëren we ongelofelijke synergie door de integrale aanpak.En voorkomen we ook dat ondernemers afhaken, wanneer zij talloze keren worden geïnformeerd (lees: lastiggevallen) over hetzelfde.

Met een integrale aanpak heeft De Riverboard het initiatief genomen om tot een gezamenlijke aanpak te komen. In juni wordt de Green Business Club MVS waarschijnlijk een feit. Dit is in feite dan het eerste projectbureau binnen De Riverboard. Zij worden de spil in een effectieve duurzaamheidsaanpak in deze regio.

Wilt u meedenken in dit interessante proces ? Meldt u dan aan op deze site. Wij zullen u dan zo spoedig mogelijk contacten !

Begin mei 2019 zijn wij benaderd, tijdens een Stadserf van de Gemeenteraad in de Schiedamse Havens, door een aantal mensen die een sterk gevoel hebben met én een integrale visie op toerisme.

Zij en wij denken dat het effect van een (meer) gezamenlijke agenda op het gebied van toerisme en city-marketing groot kan zijn. Een effect waar iedereen met smart op zit te wachten, nu de stadskernen het economisch zwaar hebben.

Op dit moment vinden er de eerste verkennende gesprekken plaats om te kijken welke verbindingen we in deze als Riverboard kunnen leggen.

Wilt u meedenken in dit interessante proces ? Meldt u dan aan op deze site. Wij zullen u dan zo spoedig mogelijk contacten !

Hoewel in relatief korte tijd de projecten maakindustrie, duurzaamheid en (de eerste verkenningen rond) toerisme bij ons zijn binnen gekomen, zijn wij zeker nog op zoek naar volgende opgaven.Door onze structuur en methode van werken, o.a. met de projectbureau’s, kunnen we gelukkig veel aan.

Heeft u een idee op welk ander vlak De Riverboard een verbindende rol zou kunnen spelen ? Contact u ons dan via deze site. Wij zullen u zo spoedig mogelijk contacten !

Partners

De Riverboard kan niet effectief opereren zonder haar partners. Al onze partners treft u binnenkort aan. Deze lijst zal sterk gaan groeien de komende maanden. Graag nodigen wij u ook als partner, zodat wij onze slagkracht kunnen verbeteren. Meld u aan via het contactformulier aub.

Wordt u ook onze ambassadeur?

De Riverboard leidt tot een snellere uitwisseling van kennis en verbinding van (bestaande) initiatieven, wat tot efficiëntere welvaartsgroei in de regio zal leiden.