Thema Duurzaamheid

Thema Duurzaamheid

‘Onder de rook van‘ is decennia lang een bepalende factor geweest in de positionering van Maasluis, Vlaardingen en Schiedam. Maar dat stempel gaat in de komende jaren vervagen. Door de oprichting van de Green Business Club Waterweg, door De Riverboard worden er vandaag al stappen gemaakt.

De Green Business Club Waterweg

De drie ondernemersverenigingen binnen De Riverboard (DeMove Maassluis, IKV Vlaardingen en de Schiedamse Havenondernemers Vereniging) hebben in 2019 al een vliegende start gemaakt op het gebied van duurzaamheid. 

Zij hebben de Green Business Club Waterweg (GBC) opgericht, als dertiende Green Business Club in Nederland. De GBC is een impactorganisatie die zich richt op projecten en initiatieven die waarde toevoegen aan de verduurzaming van onze regio, versnelling van de energietransitie en de realisatie van de circulaire economie. Met concrete korte- en lange termijnprojecten, vallend onder vier thema’s:

  • Implementatie van de Circulaire Economie langs de Waterweg
  • Verduurzaming van bedrijven en bedrijventerreinen
  • Duurzaam Vervoer en Mobiliteit
  • Duurzame Energiebesparing en -opwekking

Omdat veel bedrijven dezelfde uitdagingen hebben op het gebied van duurzaamheid en er veel meerwaarde zit in de collectieve aanpak, gaat de Green Business Club Waterweg graag het gesprek aan. Om de krachten bundelen en kennis/ervaring te delen, om zo onze regio nog aantrekkelijker te maken.

Oproep van De Riverboard:

Ben jij een voorstander van een gedeelde duurzaamheidsambitie voor Waterwegregio die als katalysator werkt voor de economische en maatschappelijke ambities van de regio?

En wil je die ambitie graag samen met anderen handen en voeten geven?

Meld je dan aan bij de Green Business Club. Bel Dolf Bierhuizen, programma manager GBC Waterweg (06 42347749). En bepaal samen hoe we de regio gaan doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen.

logo-Riverboard

Het kan beter samen