Wat is de strategie van de Riverboard?

Wat is de strategie van de Riverboard?

Een dubbelslag realiseren die ook wel ‘de borrowed size strategie’ wordt genoemd. Enerzijds de agglomeratienadelen omzetten in agglomeratievoordelen en de agglomeratiekracht van de Waterwegregio omzetten in sociaal, maatschappelijk en economisch ontwikkelvermogen.

Kortom: werken, denken en leren als één stad

En daarnaast de toegevoegde waarde van de metropoolregio Rotterdam Den Haag maximaal benutten. Via een integraal ontwikkelingsconcept dat bedrijfsleven, inwoners, maatschappelijke instellingen, zorg, onderwijs en de overheid samenbrengt in scheppend vermogen.

  • Door bestaande initiatieven te bundelen en te versterken,
  • door nieuwe initiatieven te ontwikkelen.
  • Waarmee we samen een plek creëren
  • met aantrekkingskracht op ondernemers, beleving voor inwoners, aantrekkelijkheid voor bezoekers en een voorzieningenniveau dat de term ‘voortreffelijk’ verdient.

Een community die met inhoudelijke kennis & kunde de visie en marsroute naar toekomst van onze regio uitzet.

Kansen verzilveren in de regio Maassluis, Schiedam en Vlaardingen

Lees meer over de focuspunten én help mee de kansen in de Waterwegregio te verzilveren.
 

Kansen verzilveren in de regio Maassluis, Schiedam en Vlaardingen

logo-Riverboard

Het kan beter samen