Wilt u ook meewerken aan een sterke regio?

De Riverboard

De Riverboard, is een initiatief vanuit de ondernemersverenigingen van Schiedam en Vlaardingen en heeft als doel om een samenhangende economische ontwikkeling van de regio, zowel nú als op de lange termijn, te stimuleren en te borgen. Lopende en geplande initiatieven inventariseren  ( en samenbrengen) zijn sleutelwoorden in deze benadering. Praktisch en feitelijk onderzoek neemt in dit proces ook een prominente rol in.

De Riverboard bestaat (daarom) uit bestuurders van bedrijven, onderwijs-en kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties én overheid. De leden delen niet alleen hun kennis en contacten, maar scannen ook wat er al “in process” is rond een initiatief dat zij ter hand nemen.

Met dit systeem als basis bereikt de Riverboard een integrale aanpak en levert zij een unieke bijdrage aan het uitnutten van de economische mogelijkheden van dit gebied, met name van de steden Maassluis, Schiedam en Vlaardingen.

Het doel van De Riverboard is één gezond en efficiënt werkend economisch system te bevorderen, met een heldere samenhangende strategie en visie voor de toekomst én duidelijke spelregels voor het heden. In deze visie verbindt zij de vier bloedgroepen uit ons maatschappelijk bestel (ondernemers, overheid, onderwijs-en kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties) en stimuleert zij nauw(er) samenwerken en open communiceren.

Vanuit de “dorpsplein-gedachte” zal De Riverboard leiding geven aan deze zgn. “quadruple helix” samenwerking, zodat de groei toeneemt én de 3 steden (en de regio waarin deze liggen) kunnen groeien tot een duurzame, innovatieve en welvarende plek om te leven, te werken en te genieten.

Daarom nodigt zij iedereen uit die bepaalde expertise heeft op één van de genoemde gebieden om mee te denken.

Vanuit een efficient systeem (zie tab Werkwijze op de website) benut De Riverboard de aanwezige kennis en contacten, zonder daarbij teveel en onnodig beslag te leggen op mensen.

Meldt u gerust aan als u iets wilt bij dragen of op de hoogte wilt worden gehouden van alle ontwikkelingen !

Bestuur

Op initiatief van de ondernemersverenigingen in Vlaardingen , Schiedam en Maassluis is in 2016 en 2017 gebouwd aan een “Coalition of the willing” die in 2018 de Riverboard hebben opgericht.

Pieter Sneep
Pieter SneepInitiatiefnemer
Voorzitter ondernemersvereniging SchiedamHavens
Chris Oerlemans
Chris OerlemansInitiatiefnemer
Voormalig voorzitter IKV Ondernemend Vlaardingen

Waarom?

Partners

De Riverboard kan niet effectief opereren zonder haar partners. Al onze partners treft u binnenkort aan. Deze lijst zal sterk gaan groeien de komende maanden. Graag nodigen wij u ook als partner, zodat wij onze slagkracht kunnen verbeteren. Meld u aan via het contactformulier aub.

Wordt u ook onze ambassadeur?

De Riverboard leidt tot een snellere uitwisseling van kennis en verbinding van (bestaande) initiatieven, wat tot efficiëntere welvaartsgroei in de regio zal leiden.